Prisliste

Undersøkelse og rens


Undersøkelse og diagnostikk hos tannlege, inkl. 2 røntgenbilder, oppdekning/engangsartikler og ev. kostnadsoverslag

kr 810


Rens, tidsdebitering, f.eks. 5 minutter

kr 198


Rens, tidsdebitering, f.eks. 15 minutter

kr 594

Konsultasjon


Akuttkonsultasjon

kr 360


Konsultasjon, øvrige henvendelser

kr 205 - 570


Akuttutrykning, kvelds-/helligdagstillegg (kun kortbetaling ved akuttutrykning)

kr 1 000 

 

Etterkontroll etter kirurgiske inngrep utført hos oss

kr 0

Engangsartikler/røntgen


Oppdekning/engangsartikler kommer i tillegg for alle besøk, med mindre det er inkludert i en pris.

Coronatillegg tilkommer på alle besøk/konsultasjoner, uansett. Dette er et pristillegg for å dekke økte priser på munnbind og andre hygieneartikler. Vi har ingen fortjeneste/arbeidskostnad på coronatillegget, det dekker kun faktiske økte kostnader pga situasjonen som råder.


Oppdekning/engangsartikler

kr 130 


Kirurgisk oppdekning

kr 980


Coronatillegg

kr 40 - 90 

 

Røntgenbilde

kr 105


Panoramarøntgen

kr 640

Bedøvelse


Bedøvelse, 1 område (lokal og regional anestesi)

kr 155


Overflatebedøvelse

kr 65 

Fyllinger


Fylling 1 flate

kr 825 - 1 030


Fylling 2 flater

kr 1 395 - 1 755


Fylling 3 flater

kr 1 755 - 2 165

Periodontal behandling


Periodontal rens, 30 minutter, inkl. HELFO-refusjon

kr 693

Rotfylling


Inkl. engangsartikler, bedøvelse, røntgenbilder


Rotfylling fortann/hjørnetann

kr 4 130 


Rotfylling premolar/småjeksel

kr 5 160 


Rotfylling molar/jeksel 3 kanaler

kr 6 400 


Rotspissamputasjon, inkl. bedøvelse, kirurgisk oppdekning, etterkontroll og HELFO-refusjon. Eksl. konsultasjon og røntgen.

kr 4 670 - 5 275

Protetisk behandling


Krone, inkl. engangsartikler og bedøvelse. Eksl. tannteknikk, fra kr 1 850, lokalprodusert.

kr 5 675


Broarbeid, per ledd, inkl. engangsartikler og bedøvelse. Eksl. tannteknikk, fra kr 2 250, lokalprodusert.

kr 5 675


Helprotese (gebiss), inkl. engangsartikler. Eksl tannteknikk, ca. kr 4 500, lokalprodusert.

kr 9 255


Helsett (helprotese overkjeve og underkjeve samtidig), inkl. engangsartikler. Eksl. tannteknikk, ca. kr 8 500, lokalprodusert.

kr 16 450


Partiellprotese (delgebiss), inkl. engangsartikler. Eksl. tannteknikk, kr 5 500 - 6 775, lokalprodusert.

kr 8 740


Tannteknikk/teknikerkostnad er produksjonkostnad/delepris på spesialtilpasset utstyr som bestilles fra en tanntekniker. Så langt det lar seg gjøre får vi produsert vår tannteknikk lokalt.

Ekstraksjon


Tanntrekking, ukomplisert, inkl. bedøvelse og engangsartikler. Eksl. konsultasjon og røntgen.

kr 1 550 

 

Kirurgisk trekking av tann, inkl. bedøvelse, kirurgisk oppdekning, kollageninnlegg, HELFO-refusjon og etterkontroll. Eksl. konsultasjon og røntgen

kr 3 155

Tannbleking


Tannbleking 1 kjeve (inkl. avtrykk, skinner, oppbevaringsboks, blekemiddel (2 sprøyter), munnskyllevann, konsultasjon)

kr 2 785


Tannbleking 2 kjever (inkl. avtrykk, skinner, oppbevaringsboks, blekemiddel (4 sprøyter), munnskyllevann, konsultasjon)

kr 3 610 

Implantat


Implantatoperasjon, eksl. kirurgisk oppdekning

kr 9 290 + komponenter (kr 4500)


Implantatkrone

kr 9 290 + teknikerutgift (kr 4500)

Apnéskinne


Apnéskinne/snorkeskinne, inkl. tannteknikk og konsultasjon

kr 11 350